Schrijf je snel in!

Bestel tickets

Informatie

Huisregelement Hottentotten toernooi (algemene voorwaarden). 

 1. Huisregels

We vinden het ontzettend leuk dat je naar het Hottentotten toernooi komt. Om te zorgen dat iedereen een fantastisch weekend heeft, gelden er een aantal regels. Heb je hier vragen over neem dat contact met ons op. 

Als je je niet aan deze regels houdt kunnen we je wegsturen. Je krijgt het inschrijfgeld dan niet terug.

 1. Toegang tot het toernooi is vanaf 18 jaar. Er kan om legitimatie gevraagd worden. Toegang tot het toernooi kan geweigerd worden als er geen geldig identificatiebewijs kan worden getoond.
  1. Wij mogen je fouilleren en je bagage controleren. Als je niet meewerkt kan toegang tot het terrein en toernooi worden ontzegd. 
  1. Je neemt geen eigen alcohol of drugs mee. 
  1. Je beklimt geen objecten op het terrein, zoals podia of hekken.
  1. Agressie, drugs, vandalisme of criminaliteit resulteert in verwijdering van het toernooi. Je krijgt het inschrijfgeld dan niet terug. 
  1. Alcoholgebruik is uiteraard toegestaan tijdens het Hottentotten toernooi. Geniet, maar drink met mate!
  1. Je rookt alleen in de buitenlucht op de daarvoor aangewezen plekken. 
  1. We proberen het terrein zo netjes mogelijk te houden. Zorg daarom dat je je lege bekers, afval en sigaretten netjes in de afvalbakken gooit.
  1. Je volgt altijd de aanwijzingen van de beveiliging, EHBO, TOCO en overige crewleden op.
  1. Je gedraagt je netjes ten opzichte van de buurtbewoners. Dit geldt ook als je ’s nachts het terrein verlaat. 
  1. Wie het terrein na 02.00 verlaat is pas na 07.00 weer welkom. Uitzonderingen moeten vooraf met de TOCO besproken worden. 
  1. Je neemt de algemene gedragsregels van HC Delta in acht (https://hcdeltavenlo.nl/files/library/pdf-bestanden/hc%20delta%20venlo%20-%20algemene%20gedragsregels.pdf

Algemene voorwaarden

2. Aanmelden 

 • Je kunt je team aanmelden voor het toernooi via het inschrijfformulier.
  • Een hockeyteam kan alleen deelnemen als het uit minimaal 6 spelers bestaat. In totaal kunnen zich 12 personen per team aanmelden.
  • Een extra persoon aanmelden kost €50.
  • Alle teamleden moeten boven de 18 jaar zijn. 
  • Door het inschrijfformulier op te sturen en deze voorwaarden te accepteren, wordt er een deelnemingsovereenkomst gesloten tussen de deelnemers en het Hottentottentoernooi.
  • Acceptatie van de inschrijving zal alleen plaatsvinden na betaling van het Inschrijfgeld.

3. Inschrijfgeld en betaling

 • Degene die het team inschrijft, verplicht zicht tot het betalen van het inschrijfgeld aan het Hottentottentoernooi.
  • Bij inschrijving moet 50% van het inschrijfgeld betaald worden. 
  • Je kunt je aanmelding tot een maand voor begin van het toernooi annuleren, je krijgt je geld dan terug. Daarna is het niet meer mogelijk om je geld terug te krijgen.
  • Als het inschrijfgeld niet op tijd wordt betaald, kunnen we je aanmelding annuleren.
  • Bij annulering van het toernooi krijg je je inschrijfgeld terug. 

4. Op de camping 

 • Je bent tussen 00:00 en 07.00 stil op het campingterrein.
  • Je team krijgt een staanplaats toegewezen.
  • Je eigen tent mag maximaal 5×5 meter zijn. 
  • Team tenten kunnen gereserveerd worden bij inschrijving. 
  • Maak je gebruik van een team tent laat deze achter zoals je hem aan hebt getroffen.
  • Je laat je staanplaats op de camping op zondag voor 17.00 schoon en netjes achter.
  • Je neemt de volgende spullen niet mee op het camping terrein: 
   Als we deze spullen toch aantreffen, nemen we deze in beslag en kunnen we de spullen vernietigen.     
  • alcohol of drugs
  • etenswaren
  • spullen die als wapen kunnen worden gebruikt (behalve je hockeystick)
  • lachgaspatronen, -cilinders of -flessen 
  • brandgevaarlijke stoffen 
  • drones
  • speakers of andersoortige apparatuur die geluid maakt

5. Op het veld 

 • Je bent verplicht om een hockeystick, hockeyschoenen, scheenbeschermers en een bitje te gebruiken tijdens de wedstrijden. Als je zonder passende bescherming speelt zijn de risico’s voor eigen verantwoordelijkheid. 
  • Ieder team is verplicht aan het begin van de wedstrijd een keeper te hebben met keepers-bescherming.
  • Je neemt geen drank, sigaretten of etenswaren mee op de velden.
  • Voor wat betreft de hockeywedstrijden gelden natuurlijk ook de spel- en arbitrageregelgeving van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB), alsmede hetgeen de KNHB onder de noemer ‘Sportiviteit en Respect’ (normen en waarden in de hockeysport) uitdraagt. Meer info op de KNHB website.
 • Privacy
  • Wij registreren en verwerken bepaalde gegevens van de deelnemers. Dit gebeurt in overeenstemming met de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze Privacy Policy kun je lezen welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden. (à linken naar privacy policy HC Delta)
  • Voor het sluiten van de Deelnemingsovereenkomst kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze gegevens kunnen door de Organisatie worden gebruikt voor het informeren van Bezoekers over het toernooi. Tevens worden door de Organisatie foto- en video-opnames gemaakt voor commerciële doeleinden; ter promotie van het toernooi. De Bezoeker gaat hier door Inschrijving mee akkoord.

7. Disclaimer /toepasselijkheid /juridisch

 • Op de Deelnemingsovereenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, alsmede de daaraan voorafgaande precontractuele fase, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op www.hottentotten.nl. Voor inschrijving dient Inschrijver/Bezoeker zich akkoord te verklaren met de Algemene Voorwaarden, door middel van het aanvinken van het daartoe bestemde vakje (‘’akkoord Algemene Voorwaarden’’)
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemingsovereenkomsten.
  • Hottentottentoernooi behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden s te wijzigen.
  • HC Delta en het Hottentotten toernooi zijn niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan je eigendomen. 
  • We mengen ons niet in geschillen tussen deelnemers onderling. 

Schrijf je in voor het coolste toernooi van Limburg!